Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

Navamiz לש םינוכתמה

לינו-וקוש תליגרנ

ףסכ ריינ םע שארב םימש לינו קבט םיחקול רתויב הטושפ הליגרנ
וקושב םיאלממ קובקבה תא שארב יצחו לחג לופכ קד וא הבע
.תחבושמ לינו וקוש תליגרנ םכל ירהו

הז זאו בלח קר וא ואקק םע בלח םישל רשפא תרחא היצאירוב
.ףיכ רתויש ךיא יצח יצח םג רשפא בוט והשמ לינו תליגרנ


 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001