Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

!םינכומ םתייה אל חוטב םתא הזל

!לודגה שפוחל הנתמ םכל תתל האג תרושקת הללובא

( 03-6777083 :ןופלט) ןג-תמר 17 ל"צא 'חרב "ינבו ינד" תונחל וכל

קיזחמ ,הרפ ירסלק ,הרפ תורבחמ) תונחב תורפה ירצומ ןווגממ ונק
(!תורפ אל-ומ דעו תדקור הרפ ,הרפ תוחתפמ

תוינש ךותו ,"הללובאמ ונחנא" דיגהל ורכזת קר ,םלשל ואובתשכ
!לודגה שפוחל הללובאמ הלועמ הנתמ וחיוורת

!קוחיש הזיא

,חמש שפוחו םירשואמ םייח ךשמה
.תוליגרנ הללובא


!רשק ורצ ?הללובא יזיזיל םידחוימ םיעצבמ קינעהל םיצור ,קסע ילעב

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001