Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

הכימ לש םינוכתמה

הטקש אל הליגרנ

דכב םימשו תוכיתח עבראל ותוא םיכתוחו ןומיל םיחקול

שארב םעטה ליבשב שבד תצקו חרק יצחו בלח דכ יצח םיפסומ


םימעטהמ דחא ףא) הטנמ עברו הננב יצח ןולמ עבר םיחקול

(םירמ םהלש םימעטה יכ הרונמ תרבח לש אל

ףיכב םילגרנמו

םהשמ הכימ

 

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001