Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

M&H לש םינוכתמה

:בל ומיש - םיבלשה ינש ןוכתמ

תיטנמור הליגרנ

םינבדבודו הננב קבט םיבברעמ
!!!!!!הזמ יצחו הז יצח םימש אל םיבברעמ לבא
תוכיתח בלחל םיפיסומו (?אל אמא לש ןוכתמ ומכ עמשנ) בלח םיפיצקמ
!!!םימודאו םיירט םיתות לש תונטק

םידרווו םיבנע םע םימעטה תא ףילחהל ןתינ
םיטוס !!ןב אל !!!תב !!גוז תב םע ןשעל יוצר

...........ל הבוט הריווא ןיכמ ןוכתמה

!סקס תליגרנ

תותו הננב קבט םיבברעמ
הקדוו וא קרע לש תיפכ יצח שארה ךותב אוהשכ ומצע קבטה לע םיכפוש
תיבב שיש המ הקדוו וא קרע תצק דועו תוילוכשא ץימב םיאלממ לטרגאה תא
!!!!!ףידע זא ןומיל תקדוו שי םא

רתויב ץומחו ירט ןומיל לש תוכיתח םיפיסומו
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(שונמה תא הל ץצופיש ןוכתמ)


M&H םכלש

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001