Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

הליש ליגו ןור רחש לש םינוכתמה

 

:) הלוקירקיל תליגרנ

.חרק תויבוק + 4 םיזג םע השדח הלוק :דכב
רכוס + שירקיל םעט :שארב

רכוס תצקו שירקיל לש הנטק הבכש -
רכוס בושו שירקיל לש הבכש בוש -
שארה ףוסל םיעיגמש דע הככ

"ראטס" לחג :יוצר ,ףסכ ריינ לש תובכש ינשב שארה תא ףוטעל

םע םינפבמ היפה תא ףוטשל שי דחוימ חרק קיטרא לש םעט םיצור םע :ץלמומ
תופיטש 3-כ תזגומ הלוק

!חרק הלוק םע ץירקיל םעטב + הקותמ הליגרנ :האצותה


ןור רחש
הליש ליגו

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001