Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

ךלש ליימיאה תבותכו ךמש תא בותכ

...ןימזהל ךנוצרבש םירצומה תא ןכמ רחאלו
.םדקהב ךילא רוזחנו ןופלט רפסמ ראשה ,לכות םא

תוליגרנ הללובא ,הדות


Name
Email

 

תוליגרנ הללובאמ ןימזהל ךנוצרבש םיחבושמה םירצומה תמישר תא ןאכ םושר
ח"ש 20:הנמזה םומינימ

 

 

 

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001