Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

:םיגיצמ רנזירפ ישו ילאערזי רהז

(םיכשמהב המרד) םיטקפאה


 

הייטוג לש עבוכו ךורא רעישב - רהז
י'צוג לש הצלוחו רצק רעישב - יש

םינמגודל תובוגתל

 

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001