Make your own free website on Tripod.com

 
 

 


הרדג לש םינוכתמה

,רק םיחופת הת הזאוב םימש
,םודאו קורי םיחופת קבט םיסינכמ וכותבו חופתמ םיניכמ שארה תא
.ףסכ ריינב םיסכמ דחיב

ןותחתה קלחהמ ןבומכ STAR לחג םיקילדמ
הרדגמ םיבוזנכשאה לכ ומכ םינשעמו
R_G666
הרדגמ

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001