Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

שא תליגרנ

וצרתש םעט הזיא קבט ומיש
בוט ובברעתו גוחסו וקסבט הזל ופיסות
ןייוצמ אצוי הז
ילש רבח ,גוחס ידימ רתוי םישל אל ורהזת קר
באכ דגנ םירודכ ךירצ היהו הככ השע
...םש תויווכ ול ויה יכ ןורג

הלועמ אצוי הז הזמצוח

ןרוק יתיא


 

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001