Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

דיבר זרא לש םינוכתמה

 

ענענב הליגרנ

.הדיפקב הניכהל שי ךא תצלמומ הניה ,האבה הליגרנה
,ןכמ רחאל ,הננב שאר םיניכמו ,דכב םימ םיאלממ
לבקתי ךכו ,הטנמ זא אל םאו (יוצר) ענענ םעטב קבט טעמ םיסינכמ
!!רתויב ץלמומ ,הטנמ/ענענה תקפסמש תוננערה םע הננב לש םעט

 

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001