Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

!!!! םילגרנמה יחא םולש

ימצע לע תצק ןושאר רבד
ילש םדב םרוזש רמואש המ (קשמד) הירוסמ ועיגה ילש אתבסו אבס
!וקפקפת לאו תוליגרנ לע עדי
...םתס םתס

:הככ ךלוה ילש ןוכתמה

דואמ יוצר םירדה - ילחג לגנמב םילחג תצק םישוע םתא לכ םדוק
שארה תא םיחקול םילחג שיש ירחא רהמ םיקלדנ םיבוט יכה םה יכ
ןולמ ילש הרקמב םיצורש םעט הזיא םימש
םעטה ותוא תא קר ןשעל םימעט ףילחהל אל םעטה לע רומשל ידכ בושח יכהו
םינטק םינטק םירוח 80 ךרעב םישועו ףסכ ריינ םימש ךכ רחא
םימ דכב ענענ םג םישל ירשפא, םימ ףילחהל
םינטק םילחג 3 הזיא םישל
.....ףיכב לטסמתהלו

קורטיפ ןח

יל תורומש תויוכזה לכ


 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001