Make your own free website on Tripod.com

 

ךלש ליימיאה תבותכו ךמש תא בותכ

Name
Email


,ןוכתמה םש תא ,םכמצע לע םיטרפ המכ םושרל חכשת לא .ןוכתמה תא ןאכ ומשר
.(!הד) הנכהה ךרד תא ,ןבומכו ותוא דחיימ המ

.רתאל וסנכיו הללובא לש ןורטאיתה תווצ י"ע וזחמוי םיחלצומ םינוכתמ
!רבמטפסב אצויש הללובא לש םינוכתמה רפסל וסנכי רתויב םיחבושמ םינוכתמ

!ןובאיתב

 

[החיתפה דומעל]