Make your own free website on Tripod.com

 
 

 


הקורי הליגרנ

הקוזב תצקו םיחופת ןולמ וגנמ םע ןומיל קבט םימש שארב
רירמ דלוקוש תיבוקו הננב רקיל םיאופק םימ בלח הלוק םימש קובקבב
אצוי ןשעהו ףוקש רוניצו
קורי


יתיאו רוא


 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001