Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

Black_Ice לש םינוכתמה

סומוחב הלוק

ןומיל םע הלוק בלשמש ןוכתמ והז
יקנ היהיש בוט בוט ותוא םיקנמ סומוח לש ילכ םיחקול
ןומיל קבט לש הליבחו הלוק קבט לש הליבח םיפיסומ וכותל
דחיב בוט בוט םתוא םיבברעמ
הליבחה לכ לעמ םיטחוסו יעבט ןומיל םיחקול זא
ןכ םג הליבחה לע םיכפושו הלוק םיחקול ןכמ רחאל
.ץימ קר אל קבט םג היהיש ומיזגת לע לבא
.םינהנו םינשעמ םיאיצומ תועש 24 ל ררקמל םיקרוז דחיב בוט בוט הז תא םיבברעמ
ונהת
לחאמ
Black_Ice

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001