Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

תוליגרנ הללובאו בדנ-ובא - תורומש תויוכזה לכ - הללובא תנידמ לגד (C)

 

 

!ןונמיהה תא ואר

!ןונמיהה תא ודירוה
(...Save As לע זאו ינמי רותפכ לע וצחיל)

 

,ובישקה ,םלועה לכ ילגרנמ
.ןמזה עיגה וישכע
,בהנש תורוניצו ,בהז ישאר םע
.ןשע יכסמ ליפנ

,םיקבט עפשו ,םילחג שי
.ירשפא עבצו גוס לכ
,םאלאס םגו םולש םגו
.יעבט םילוטסמ ונלוכ

,הלאכ ונחנא ,תוליגרנ יבהוא
!הללובא תנידמ יחרזא

 

,סובוטואל רותב ,הליגרנ יוביכבו תקלדהב רישל שי
,לומקא רודכ םיעלובש ינפל ,הנישה ינפל ,תילעמב
.ירשפא םוקמ לכב ,ןורקיעבו (...רורב) תחלקמב

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001