Make your own free website on Tripod.com

 

 

ןוכתמ תפסוה

,םילוק התוא םיקחשמ םתא םתסש וא ,בותכל םוקמ קיפסמ םכל ןיא םא
.םירשואמ םייח ךשמהו ,הדות .ןוכתמה םע ליימיא וחליש

 

(!טושפ המכ) ןוכתמה םש תא ומשיר ,תישאר

 

דכה

:דכב םירמוחה יביכרמ תא ןאכ ומשיר

טוריפ

?המכ

?אלמל המב

 

1
2
3
4

...'דכו ץימה גוס ,ירפה גוס ,הקשמה גוס תא אמגודל ונייצ "טוריפ" ףיעסב

?דכב תואקשמה לכ תא בברעל

רורב ?קופד ,התא המ

 

...שארל ,וישכעו

טוריפ

?המכ

?אלמל המב

 

(..םכמצע לע םילימ המכ ,ףסכה ריינ רוריח תטיש) ?והשמ דוע ףיסוהל?לטסממ ןוכתמה םאה

חטב ,ןכ

םירבח יל ןיא םגו ,אל

 

!ךילע אובת הלודג הרצ ..אלו ,תחא םעפ קר ץוחלל שי