Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

םדא לש םינוכתמה

:םייחה לש טבלתסה הז ועמשת ,בוט

.רק ,ןכ .רק בלח םיחקול ןושאר רבד
קורי םודא םיחופת קבט םימש שארב .דכב םימש
בורקה חישהמ םימודא םידרו לש םילע םיחקול קבטל ףסונב
לבא קבטה םע םימשו ,תונטק תוכיתחל םילעה תא םיערוק .םכתיב לא
.םיעט אל הזו ףורש לש םעט היהי ,ועגי םה םא .ףסכ ריינב ועגי אל םידרוהש

,החלצהב
(?) תטלושה איה הללובא - ועדתשו


,םישוח'ת לטסממ
,םדא לש קבטה תיירפמיא
!תחא םעפ קר םייח


 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001